Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon Rozwój i Innowacja” informuje, że w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2... więcej
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 więcej
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 więcej
Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować rozwój młodej organizacji, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na organizację wystawy artystycznej?. więcej
W dniu 07.02.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w trakcie którego, zostały poddane do oceny wnioski złożone w ramach naboru 1/2019/G więcej
W dniu 7 lutego 2020 r. w Gminnym Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie odbył się warsztat refleksyjny jako element ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej
Zapraszamy na Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", które odbędzie się w dniu 7 lutego 2020r., o godz. 16.00 w sali GCSiR w Świlczy z/s w Trzcianie. więcej
Zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 07.02.2020r. o godzinie 17.00 pod adresem adresem 36-071 Trzciana 353 c , w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. więcej
W dniu 23.12.2019r. upłynął termin składania wniosków o powierzenie grantów z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Wzmacniania Kapitału Społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych więcej
Zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020r. o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33 w Boguchwale. więcej
Zapraszamy na posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 15.30,w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku Maraton w Lubeni. więcej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"