Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 28.09.2017r

05-10-2017

Informujemy, ze w dniu 28.09.2017r. odbyło się posoedzenie Rady LGD w trakcie którego, ocenione zostały wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2017 - działanie PROW z zakresu "Budowa lub przebudowa publicznych drg gminnych lub powiatowych. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków. Rada LGD uznała że wszystkie wnioski spełniają:

1. kryteria formalne oceny,

2. są zdodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja"

3. są zgodne z PROW na lata 2014-2020

Wszystkie operacje podlegały ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wszystkie operacje złożone w ramach naboru zostały wybrane do finansowania i zmieściły się w limicie środków przewidzianym w naborze.

 

Protokół z posiedzenia Rady -pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej -pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania -pobierz

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj