Aktualności

PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA

05-12-2017

W dniu 04 grudnia 2017 r.w Zarzeczu w Hotelu i Restauracji Hibiskus w Zarzeczu odbyło się szkolenie dla Rady, Zarządu i pracowników Biura LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja", w zakresie "Zasad oceny i wyboru projektów do finansowania Lokalnej Startegii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowrzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja".

Na szkoleniu zostały omówione możliwości jakie stwarza LEADER w budowaniu partnerstw na terenach wiejskich oraz znaczenia w aktywizacji środowisk lokalnych oraz wytyczne w zakresie jednolitego i prawidlowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inisjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.Omówiono również procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami oraz regulaminu pracy Rady, zasady przeprowadzania oceny merytorycznej oraz formalnej, najczęściej popełniane błędy przez Radę LGD w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Starmach.

 

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj