Aktualności

PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

24-01-2018

W dniu 23 stycznia 2018r. w Boguchwale odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" z zakresu "Podejmowanie działalności gospodarczej". Szkolenie skierowane było do osób, chcących założyć działalność gospodarczą z terenu gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w ramach działania "Podejmowanie działalności gospodarczej". Wiedza teoretyczna oraz warsztaty,miały na celu przygotowanie beneficjentów do skorzystania z możliwości dofinansowania projektów w ramach naboru ogłoszonego przez LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja" w dniach od 05.02.2018r. do 23.02.2018r.

Szkolenie zakresem obejmowało zasady przyznania pomocy w ramach działania "Podejmowanie działalności gospodarczej", w tym: Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju, grupy docelowe projektów, kwalifikowalność kosztów,poprawne sporządzenie wniosku, wymagane załączniki. Uczestnictwo w szkoleniu znacznie ułatwi skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW za pośrednictwem LGD

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj