Aktualności

Zaproszenie na warsztat refleksyjny w dniu 26.02.2018

21-02-2018
Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest częścią ewaluacji wewnętrznej LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w Podkarpackim Ośrodku Doradzta Rolniczego, ul. Suszyckiego 9,sala C.  Zebranie będzie miało na celu bieżącą analizę stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”, ocenę dotychczasowych efektów i zmian jakie zaszły na obszarach wiejskich.
 
Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców i sektora jednostek finansów publicznych. Podczas warsztatu zostanie podjęta dyskusja na poniższe pytania:
 
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Sterategii Rozwoju (LSR) przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 
 
lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj