Aktualności

Konsultacje w sprawie zmiany zapisów Regulaminu Pracy Rady

11-04-2018

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian w pkt. 9 załącznika nr 3„Oświadczenie o bezstronności i niezależności”, do Regulaminu Pracy Rady. Wyrażona przez Państwa opinia pozwoli nam na doprecyzowanie i usunięcie rozbieżności zapisów zachodzących pomiędzy pkt 9 i 10 niniejszego załącznika, odnoszących się do wyłączeń członków Rady z oceny poszczególnych operacji.

Konsultacje mają charakter anonimowy.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.
Państwa opinię wyrażoną na załączonym formularzu proszę wysłać na adres: promocja@lgd-trygon.pl lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia w Boguchwale Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (p.1.06) do dnia 18.04.2018 r. do godz. 13.00

Proponowane zmiany (WORD) – pobierz

Proponowane zmiany (PDF) – pobierz

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj