Aktualności

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

20-04-2018

W dniu 19.04.2018 o godz. 16.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon- Rozwoj i Innowacja" w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Dziedzic, przywitał zebranych członków i podziękowała za przybycie. Obrady rozpoczęły się od wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Adama  Kalandyka, natomiast na sekretarza zaproponowano Panią Dorotę Madej. W zebraniu uczestniczyło 21 członków, co pozwoliło na głosowanie i przyjmowanie prawomocnych uchwał. Zebranie protokołowała Pani Justyna Jacek.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj