Aktualności

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

30-05-2018
W dniu 25.05.2018 o godz. 18.30 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon- Rozwoj i Innowacja" w Domu Myśliwskim Rogacz w Woli Zgłobieńskiej. Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Dziedzic, przywitał zebranych członków i podziękowała za przybycie. Obrady rozpoczęły się od wyboruPrzewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Bogdana Dziedzica, natomiast na sekretarza zaproponowano Panią Dorotę Madej. W zebraniu uczestniczyło 32 członków, co pozwoliło na głosowanie i przyjmowanie prawomocnych uchwał. Zebranie protokołowała Pani Justyna Jacek.
lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj