Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 09.08.2018r

16-08-2018

Informujemy, ze w dniu 09.08.2018r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w trakcie którego, ocenione zostały wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru nr 4/2018 - działanie PROW z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych". W ramach naboru 4/2018 wpłynął 1 wniosek, który spełnił kryteria formalne, oraz był zgodny z LSR IPROW 2014-2020.Wniosek ten został wybrany do finansowanie i zmieścił się w limicie dostępnych środków.

W ramach naboru nr 5/2018-działanie PROW z zakresu "Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje" wpłynęło 3 wnioski. Jeden wniosek nie spełniał kryteriów formalnych, Natomiast pozostałe dwa wnioski spełniły kryteria formalne oraz były zgodne z LSR oraz z PROW na lata 2014-2020. 2 wnioski zostało wybrane do finansowania zostało wybrane i zmieściły się w limicie środków przewidzianych w naborze.

W ramach naboru na projekty grantowe nr 1/2018/G -działanie PROW z zakresu "Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" wpłynęło 5 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne, zostały wybrane do finansowania i zmieściły się w limicie dostępnych środków.

W ramach naboru na projekty grantowe nr 2/2018/G -działanie PROW z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych"wpłynęło 5 wniosków. Jeden wniosek nie spełnił wymagań formalnych. Pozostałe 4 wnioski przeszły ocenę formalna, zostały wybrane do finansowanie i zmieściły się w limicie dostępnych środków. Jednakże ze z powodu nie osiągnięcia celów projektu grantowego i jego wskaźników Rada LGD powierzyła Zarządowi odstąpienie od konkursu oraz ogłoszenie ponownego naboru o powierzenie grantów z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych".

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 4/2018 - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotyczaca naboru 4/2018 - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 5/2018 - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 5/2018 - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 1/2018/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 1/2018/G - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 2/2018/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 2/2018/G - pobierz

Uchwała w sprawie nieosiągnięcia celów projektu grantowego-pobierz

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj