Aktualności

PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

07-08-2018

W dniu 6 sierpnia 2018r. w Boguchwale w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie dla Rady, Zarządu i pracowników Biura LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja", w zakresie "Zasad oceny i wyboru projektów do finansowania Lokalnej Startegii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja".

 

Na szkoleniu zostały omówione możliwości jakie stwarza LEADER w budowaniu partnerstw na terenach wiejskich oraz znaczenia w aktywizacji środowisk lokalnych oraz wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. Omówiono zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów. Zostały omówione zasady przeprowadzania oceny merytorycznej oraz formalnej, kryteria wyboru operacji oraz najczęściej popełniane błędy przez Radę LGD w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania.  

 

Szkolenie przeprowadził wykwalifikowany trener - Pan Stanisław Baska.

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj