Aktualności

Informacja o powtórzeniu naboru na granty

16-08-2018

Lokalna Grupa działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" informuje, że w wyniku przeprowadzonych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" naborów o powierzenie grantów w terminie od 29.06.2018r do 12.07.2018r., Rada na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia dokonała oceny operacji grantowych. W związku z nieosiągnięciem celów projektu grantowego i jego wskaźników powierzono Zarządowi odstąpienie od konkursu w ramach naboru 2/2018/G z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych" oraz ogłoszenie ponownego otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów. W przypadku naboru 3/2018/G z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego", w związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek o powierzenie grantów postanowiono również dokonać ponownego ogłoszenia naboru. Planowany ponowny termin ogłoszenia naborów z zakresu " Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych " to od 17 września do 28 września 2018r. oraz naboru z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego" to od 1 października do 15 padziernika 2018r.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj