Aktualności

Ogłoszenie wyników Podkarpackich Inicjatyw Loklanych 2018

04-09-2018

 

 

  Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, w którym uczestniczył Piotr Gliński oraz Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Premier ogłosił wyniki konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, który realizuje Narodowy Instytut Wolności.

Organizacje pozarządowe mogły się ubiegać na swoją działalność i realizowane projekty
o dotacje w wysokości 5 tys. zł. Podkarpacie do podziału dostało 1 mln zł. W tym roku o pieniądze ubiegało się 215 NGO-osów. Do dalszej oceny projektów zakwalifikowało się 171 organizacji pozarządowych, z których dofinansowanie otrzyma 84 na łączną kwotę 350 tys. zł. Spośród nich 12 najlepiej ocenionych projektów NGO-sów ich przedstawiciele w sobotę uroczyście otrzymali symboliczne czeki od wicepremiera Glińskiego.

 

 

„Małe FIO” to projekty regrantingowe realizowane przez lokalnych operatorów w ramach priorytetu 1 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W województwie podkarpackim projekt nosi nazwę „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” i jest realizowany przez 4 organizacje:

 

 

  • Fundacja Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundacja Przestrzeń Lokalna

Głównym celem tej wspólnej inicjatywy jest poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych i realizacji oddolnych projektów w województwie podkarpackim.
O granty mogły ubiegać się młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – samopomocowe.

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj