Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 19.10.2018r

26-10-2018

Informujemy, ze w dniu 19.10.2019 odbyło się posiedzenie Rady LGD w trakcie którego, ocenione zostały wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru na projekty grantowe nr 4/2018/G - działanie PROW z zakresu "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych". W ramach naboru 4/2018/G wpłynąło 5 wniosków, które spełniły kryteria formalne, oraz były zgodne z LSR i PROW 2014-2020.Wnioski zostały wybrane do finansowanie i zmieściły się w limicie dostępnych środków.

W ramach naboru na projekty grantowe nr 5/2018/G -działanie PROW z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego"wpłynęło 5 wniosków. Wnioski spełniły jryteria formalne oraz były zgodne z LSR i PROW 2014-2020. Wnioski zostały wybrane do finansowania i zmieścily się w limicie dostępnych środków.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018r. sygn. akt I S.A./Rz 529/18 Rada dokonała  ponownej oceny wniosku pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprgramowania, wyposażenie i wykończenie pomieszczenia na założenie pracowni architektonicznej o numerze LGD-PDG-19-2018 zgłoszonej przez Mateusza Zielińskiego. W wyniku ponownej oceny kryterium nr 4  wybrana operacja  zmieściła się w limicie dostępnych środkow i została wybrana do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 4/2018 /G- pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotyczaca naboru 4/2018/G - pobierz

Lista rankingowa operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 5/2018/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 5/2018/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 3/2018 - pobierz

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj