Aktualności

PODSUMOWANIE SPOTKANIA INFROMACYJNO-PROMOCYJNEGO W DOMU LUDOWYM W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ

21-11-2018

W dniu 18.11.2018r., o godz. 15:00 w Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej odbyło się spotkanie aktywizacyjne Lokalnej Grupy Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" organizowane dla mieszkańców gminy objętych LGD- Boguchwały, Lubeni i Świlczy. Spotkanie skierowane było do mieszkańców(osób fizycznych) oraz przedsiębiorców, Stowarzyszeń, Parafii i grup nieformalnych i jednostek sektora finansów publicznych z terenu objętego LSR. Poinformowano mieszkańców o odbytych naborach w pierwszego kamienia milowego w latach 2016-2018r. oraz przedstawiono mieszkańcom harmonogram najbliższych planowanych naborów na lata 2019-2020. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Udział w spotkaniu przyczynił się do wzrostu świadomości mieszkańców w ramach pozyskiwania środków, które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj