Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 27.12.2018r.

03-01-2019

Informujemy, ze w dniu 27.12.2018 odbyło się posiedzenie Rady LGD w trakcie którego, ocenione zostały wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru na projekty grantowe nr 6/2018/G - działanie PROW z zakresu "Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" oraz naboru nr 7/2018/G – działanie PROW z zakresu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W ramach naboru 6/2018/G wpłynęło 5 wniosków, które spełniły kryteria formalne, oraz były zgodne z LSR i PROW 2014-2020.Wnioski zostały wybrane do finansowanie, a po obniżeniu przez Radę LGD kwoty wsparcia w dwóch wnioskach zmieściły się w limicie dostępnych środków.

W ramach naboru na projekty grantowe nr 7/2018/G -działanie PROW z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego" wpłynęło 3 wnioski. Wnioski spełniły kryteria formalne oraz były zgodne z LSR i PROW 2014-2020. Wnioski zostały wybrane do finansowania i zmieściły się w limicie dostępnych środków.

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 6/2018/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych operacji do finansowania dotycząca naboru 7/2018/G - pobierz

 

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj