Aktualności

Podsumowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

28-12-2018

W dniu 27.12.2018 o godz. 16.00 w sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon- Rozwoj i Innowacja". Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Dziedzic, przywitał zebranych członków i podziękowała za przybycie. Obrady rozpoczęły się od wyboruPrzewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Bogdana Dziedzica, natomiast na sekretarza zaproponowano Panią Dorotę Madej. W zebraniu uczestniczyło 26 członków, co pozwoliło na głosowanie i przyjmowanie prawomocnych uchwał. Zebranie protokołował Pan Tomasz Stefanowicz.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj