Aktualności

Nabór wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2019

01-02-2019

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Plik wniosku wypełnionego w formacie programu PDF powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania.

UWAGA! Wnioski w innym formacie (np. jpeg, skany oryginalnego wniosku, zdjęcia) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku do godziny 16:00.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 na rok 2019.

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej popełnianych błędów formalnych.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

·       stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz  Lokalny SMK,

koordynator: Sebastian Nabrzeski;

tel.: 663 122 098;

e-mail:

 

·       niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, łańcuckiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,

koordynator: Damian Zakrzewski;

tel.: 790 688 622;

 e-mail:

 

·       dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,

koordynator: Justyna Jacek;

tel.: 668 948 983;

e-mail:  

·       rzeszowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Przestrzeń Lokalna, koordynator: Edyta Salnikow;
tel.: 667 048 313;
e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

 

Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 – 2020.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj