Aktualności

PODSUMOWANIE SPOTKANIA INFROMACYJNO-PROMOCYJNEGO W GMINIE ŚWILCZA

27-05-2019

W dniu 26.05.2019r., o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Świlczy odbyło się spotkanie aktywizacyjne Lokalnej Grupy Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja" organizowane dla mieszkańców gmin objętych LGD- Boguchwały, Lubeni i Świlczy. Spotkanie skierowane było do mieszkańców(osób fizycznych) oraz przedsiębiorców, Stowarzyszeń, Parafii i grup nieformalnych i jednostek sektora finansów publicznych z terenu objętego LSR.

Podczas spotkania przekazano informacje na temat głównych zasad interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez organ decyzyjny LGD, informacje o możliwości aplikowania oraz realizacji wskaźników LSR.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj