Aktualności

Podsumowanie spotkań aktywizacyjnych na obszarze LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja

18-06-2019

W związku z realizacją planu komunikacji LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja" zorganizowała spotkania aktywizacyjne (informacyjno-promocyjne), które odbyły się na terenie Gmin Boguchwały, Lubenii i Świlczy. Spotkania skierowane były do mieszkańców (osób fizycznych) oraz przedsiębiorców, Stowarzyszeń, Parafii, grup nieformalnych i jednostek sektora finansów publicznych z terenu objętego LSR.  Głównym celem było przekazanie informacji na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownicy LGD zaprezentowali mieszkańcom główne cele  i przedsięwzięcia zawarte w strategii. Poinformowano mieszkańców o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, określono zasady przyznawania dofinansowania, zaprezentowano główne zasady interpretacji poszczególnych kryteriów oraz wskaźniki realizacji poszczególnych kryteriów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zadawano pytania na które pracownicy udzielali odpowiedzi. Udział w spotkaniach przyczynił się do wzrostu świadomości mieszkańców w ramach pozyskiwania środków które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

 

 

Lubenia 10 maja 2019
Lubenia 10 maja 2019
Niechobrz 18 maja 2019
Niechobrz 18 maja 2019
Świlcza 26 maja 2019
Świlcza 26 maja 2019
lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj