Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 10.09.2019r.

19-09-2019

Informujemy, ze w dniu 10.09.2019 odbyło się posiedzenie Rady LGD w trakcie którego, ocenione zostały wnioski złożone przez wnioskodawców w ramach naboru:

-nr 1/2019- działanie PROW z zakresu "Podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenia w tym podnoszenie kompetencji osob realizujących operacje w tym zakresie. W ramach naboru wpłynęło 11 wniosków, z czego 10 wniosków spełniło wymagania formalne, oraz były zgodne z LSR i PROW 2014-2020. Wnioski zostały wybrane do finansowania. Jeden wniosek nie spełnił wymagań zgodności z PROW na lata 2014-2020. Wybrane do finansowania zostało 10 wniosków, z czego w limicie środków znalazły się 2 wnioski.

-nr 2/2019 - działania PROW z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. W ramach naboru wpłynęło 4 wnioski. Wszystkie wnioski były zgodne z LSR i PROW na lata 2014-2020. Wybrane do finansowania zostało 4 wnioski, z czego 2 zmieściły się w limicie środków.

-nr 3/2019 - działania PROW z zakresu "Zachowanie dziedzictwa lokalnego". W ramach naboru wpłynęło 3 wnioski.Wszystkie wnioski były zgodne  z LSR i PROW na lata 2014-2020.Wnioski te zostały wybrane do finansowania i zmieściły się w limicie środków.

-nr 4/2019 - działanie PROW z zakresu "Promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach naboru wpłynąła jeden wniosek, który był zgodny z LSR i Prow na lata 2014-2020. Wniosek został wybrany do finansowania i zmieścił się w limicie środków.

 

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

 

 

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 1/2019 -pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 1/2019 - pobierz

Lista operacji nie wybranych do finansowania dotycząca naboru 1/2019 - pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstepnej dotycząca naboru 2/2019- pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 2/2019-pobierz

Lista operacaji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotycząca naboru 3/2019- pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 3/2019-pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru 4/2019 -pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 4/2019-pobierz


 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"