Aktualności

Podsumowanie szkolenia dla Rady, Zarządu oraz pracowników biura LGD

17-09-2019

W szkoleniu organizowanym przez LGD w dniu 9 wrzesnia 2019r. wzięło udział 16 osób. Szkolenie dla członków Rady, Zarządu oraz praconików Biura LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja",odbyło się w zakresie Zasad oceny i wyboru projektów do finansowania Lokalnej Grupy Działania "Trygon-Rozwój i Innowacja "zostało przeprowadzone przez  wykwalifikowanego trenera Panią Marzenę Cieślak. Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji kadry zaangażowanej we wdrażanie LSR, co przyczyni się do zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy tych osób.  Dla uczestników przygotowano materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"