Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 11.10.2019r.

18-10-2019

 Informujemy, że w dniu 11.10.2019r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w trakcie którego, rozpatrywany był protest złożony przez wnioskodawcę w ramach naboru nr 2/2019 - działanie PROW z zakresu "Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizującycj operacje w tym zakresie". Do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD wpłynęł 1 protest. Członkowie Rady zapoznali się z treścią złożonego protestu. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku uznała, że jest bezzasadny i przekazała je do Zarządu Województwa. Protokół z posiedzenia Rady -pobierz

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"