Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez spoleczność na lata 2014-2020

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"  Z DNIA 28.01.2016r.

(Załącznik nr 1 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.) -POBIERZ

 

 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"  Z DNIA 16.06.2016r.

(Załącznik nr 1  Aneksu nr 1 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15 Z DNIA 23.05.2016r.)-POBIERZ


 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" Z DNIA 17.05.2017r.

(Załącznik nr 1 Aneksu nr 3 do UMOWY nr 00015-6933-UM0910010/15  Z DNIA 23.05.2016r.) - POBIERZ

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj