Wniosek o wpis do ewidencji producentów (ARiMR)

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 21 września 2010 r.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw

Pliki do pobrania

Elektroniczny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

Formularz dodatkowy załącznika do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"